In deze cursus leer je enkele basisbegrippen uit de muziektheorie, soms toegepast op de piano.

  • Muzieknotatie
  • Intervallen
  • Notatie van ritme en metrum
  • Italiaanse termen en symbolen
  • Toonladders
  • Verwantschap tussen toonladders
  • Opbouw van akkoorden